SAMARBETEN

De musiker och textförfattare som jag för närvarande har ynnesten att få arbeta tillsammans med är Claes von Heijne, Erik Fridell, Tim Norell, Tony Thorén, Adrian Modiggård, Staffan Hellstrand, Monica Nielsen, Jan ”Bumba” Lindqvist, John Holm och Thomas Lindahl.
Som dramatiker och skådespelare är jag tacksam för samarbetet med Thomas Segerström och Tintin Anderzon.

Jag har under åren haft förmånen att samarbeta med några av landets främsta fotografer såsom Cato Lein, Jeanette Hägglund, Ewa Rudling, Johan Strengberg, Erik Rothman och Ewa-Marie Johansson, Savva Ernst Günther och Hasse Lindén.
För den grafiska formen till några av mina affischer har kreerats av Pär Wickholm och hans kollegor på Wickholms Formavd.

Denna hemsida har formgivits av Jonas Rahm – illustratör och formgivare – som även formgivit flera av mina affischer. www.mrdab.se

Det har varit fantastiskt att möta Åke, datapsykologen. Han är en varm och trevlig person som på ett enkelt sätt benar ner och löst de frågor jag haft. Man behöver inte känna sig dum för att man inte förstår. Jag känner mig lyssnad på och mycket trygg.
Han hjälper mig även med löpande uppdateringarna på hemsidan.
Nu har han utvidgat sin verksamhet att även gälla hantverkstjänster https://ordningoredo.se